Business units

Biologisch

De biologische producten van The Greenery worden geleverd via Naturelle.

Biologisch

Voor steeds meer consumenten heeft biologisch een belangrijke meerwaarde. Biologische groente en fruit spelen in op de groeiende behoefte aan gezond en duurzaam leven. Hierdoor groeit het marktaandeel van biologische producten. Naturelle helpt haar telers om biologische groente, fruit en paddenstoelen optimaal af te stemmen op de markt voor een succesvolle verkoop.

Naturelle levert een jaarrond biologisch assortiment en is licentiehouder van Bio+, een biologisch consumentenmerk in Nederland. Naturelle levert naast de retail ook aan de natuurvoedingswinkels, groothandels en de foodservice in binnen- en buitenland.

Naturelle speelt in op de toenemende vraag naar biologische groente en fruit door nauw samen te werken met haar telers. Maar om de verwachtte groei verder te faciliteren is Naturelle op zoek naar samenwerkingen op het gebied van sourcing.

Omschakelen naar biologische teelt

Als u op dit moment nog regulier teelt kunt u rekenen op onze steun. Door nauwe samenwerking met The Greenery kan Naturelle u helpen met de afzet van uw product in iedere fase van de omschakeling.

Tijdens de omschakelingsperiode verdwijnen resten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit de bodem. De teelt verloopt biologisch, terwijl het product in deze periode nog niet als biologisch product verkocht mag worden. Stichting Skal controleert en – als aan de voorwaarden wordt voldaan – certificeert gebruik van het biologische keurmerk. Naturelle ondersteunt u graag bij deze omschakeling en het behalen van het biologische certificaat. In samenwerking met de afdeling Kwaliteit & Milieu van The Greenery controleren we op naleving van richtlijnen op het gebied van biologisch en voedselveiligheid.

Meer info?

Edwin den Hollander

Edwin den Hollander

BU Manager Vollegrond & Paddenstoelen
+31 180 648 883
+31 655 780 030