Business units

Vruchtgroenten

De aangesloten glasgroententelers van Coöperatie The Greenery vertegenwoordigen een groot deel van het areaal glasgroenten in Nederland. The Greenery is daarmee een belangrijk aanbodplatform voor glasgroenten.

Vruchtgroenten

Marktpositie
Met een compleet en jaarrond assortiment toont The Greenery zich onderscheidend op de internationale markt. Door dit unieke aanbod en een hoog serviceniveau heeft The Greenery een goede reputatie verworven. Veel retailers kennen The Greenery als een ketenpartner die waarde toevoegt aan de eigen propositie, formule en positionering. Ook de vaste klanten bij de groothandel, de industrie en andere kanalen kunnen van deze inzet profiteren.

Innovatie
The Greenery verzameld continu marktdata en doet consumentenonderzoek. Op basis van deze kennis introduceert The Greenery nieuwe producten en concepten. Het inzicht in consumentengedrag wordt tevens gebruikt om klanten te ondersteunen met categorieprojecten, consumentenanalyses en schapmanagement. Daarnaast kunnen klanten rekenen op de hulp van The Greenery met trade-marketing activiteiten die per retailformule worden ingevuld. In sommige gevallen betreft het activiteiten op de winkelvloer, inrichting van het AGF-schap, in andere gevallen opleiding van AGF-personeel of gezamenlijke demonstraties op de winkelvloer.

Ketenverkorting
Veel telers sorteren en verpakken de glasgroenten zelf. Bijna de helft van hun producten gaan rechtstreeks van de kas naar de klant. Met deze korte ketens worden kosten bespaard terwijl de kwaliteit verbetert. Door exclusieve samenwerkingsverbanden met logistieke partners beschikt The Greenery over een efficiënt en betrouwbaar distributienetwerk. Daarnaast verzorgt The Greenery voor klanten de volledige versdistributie. Het product wordt in gesloten ketens direct geleverd aan de supermarkt.

Product- en conceptontwikkeling
Telers die willen innoveren kunnen rekenen op de medewerking van The Greenery. The Greenery verzameld continu marktdata en consumenteninzichten en volgt marktontwikkelingen op de voet. Op basis van deze inzichten ontwikkelt de marketingafdeling van The Greenery regelmatig nieuwe concepten.

Meer info?

Michel Tetteroo

Michel Tetteroo

BU Manager Vruchtgroenten
+31 180 657 818
+31 650 214 780