Business units

Hardfruit

The Greenery is een van de grootste aanbieder van hardfruit in Nederland. Met een compleet, jaarrond aanbod en een hoog service-niveau heeft The Greenery uitstekende relatie met retailers opgebouwd.

Hardfruit

Marktpositie
In samenspraak met aangesloten telers maken verkopers plannen om marktkansen zo goed mogelijk te benutten. Telers worden optimaal geïnformeerd over de nationale, Europese en mondiale marktsituatie, zodat zij op basis hiervan de juiste keuzes kunnen maken.

Samenwerking
Om de logistiek zo efficiënt mogelijk te organiseren, gebruikt The Greenery regionale clusters met sorteer- en koelfaciliteiten, gevestigd op een bedrijf van een aangesloten teler. Vanuit deze centra kan The Greenery optimaal invulling geven aan ketenkoppeling.

Product- en conceptontwikkeling
Binnen de coöperatie wordt voortdurend gewerkt aan vernieuwing en perspectief voor de fruitteler, met het verbeteren van de marktpositie als doel. In Nederland bezitten de hardfruittelers van The Greenery het grootste productieaandeel in nieuwe clubrassen. Bij de appels investeert The Greenery in Junami en bij de peren in Sweet Sensation. Deze clubrassen worden via doelgroepgerichte ketenconcepten op de markt gebracht.

Kwaliteit
The Greenery begeleidt hardfruittelers bij de kwaliteitsverbetering van hun product en biedt ondersteuning bij de teelt. Op deze wijze kunnen de telers zich in het schap positief onderscheiden ten opzichte van andere producenten.