Coöperatie

Coöperatie The Greenery behartigt de belangen van circa 362 aangesloten telers door het beste rendement te realiseren voor de door hen geteelde groente en fruit.

Coöperatie

De telers zijn via Coöperatie The Greenery U.A. eigenaar van The Greenery B.V. inclusief haar dochterbedrijven. Coöperatie The Greenery U.A. is verantwoordelijk voor de afzet van de producten van haar leden door haar bedrijf The Greenery en levert de leden inzicht en toegang tot de nationale en internationale markt via The Greenery.

De coöperatie staat voor samen sterk door individuele kracht. Door aanbod te bundelen, heeft Coöperatie The Greenery een krachtige positie in de markt, kunnen wij onze klanten leveringszekerheid bieden en realiseren we voor onze leden toegevoegde waarde.

Coöperatie The Greenery zorgt voor de juiste match tussen teler en klant. We bedienen onze klanten marktgericht en spelen in op de eisen ten aanzien van duurzaamheid, voedselveiligheid en kwaliteit. We zorgen voor een organisatiestructuur, besluitvormingsstructuur en efficiënte diensten die aansluiten bij de verwachtingen van onze leden en bieden hen mogelijkheden om marktgericht, innovatief en duurzaam te ondernemen. Hiervoor gaat de coöperatie continu met haar leden in gesprek. In het belang van de klanten en leden worden strategische keuzes gemaakt en verbindingen gelegd. Verbindingen die leiden tot een effectieve, efficiënte, duurzame en rendabele keten.

Als samenwerkingspartner biedt de coöperatie kansen. We zetten ons in voor de continuïteit van de bedrijven van onze leden en van het bedrijf The Greenery. Het uiteindelijke resultaat is dat, vanuit de kracht van het collectief, meer rendement wordt geoogst voor klanten, The Greenery en leden.